Vertaaldiensten

Vertalen is veel meer dan het overzetten van een tekst van de ene taal naar de andere. Het is derhalve niet voldoende om een uitstekende talenkennis te hebben - degenen die gebruik gemaakt hebben van Google Translate weten wat voor een welliswaar hilarische, maar destrazeuze gevolgen letterlijke vertalingen kunnen hebben voor de reputatie van uw bedrijf.

 

De culturele aspecten die verweven zijn met de taal, de inhoud van de tekst en het profiel van de doelgroep zijn allen belangrijke overwegingen bij het maken van een effectieve vertaling. Slechts een gevoegde vertaler en moedertaalspreker kunnen specifieke concepten van een cultuur en idiomatische uitdrukkingen dusdanis aanpassen zodat letterlijke vertalingen, mogelijke misverstanden en ernstige onjuistheden worden voorkomen.

 

Als gediplomeerde en ervaren vertaalster kan ik u helpen om uw teksten in het Frans of Spaans om te zetten op de manier zoals u wenst begrepen te worden. Als u vertalingen van certificaten, zakelijke documenten, diploma's, brochures, handleidingen en websites nodig hebt, aarzel dan niet om mij te contacteren.

 

Professionele en betrouwbare bewerkingen en correcties worden toegepast op alle projecten om eventuele fouten in de grammatica, stijl en eventuele onnauwkeurigheden in het gebruik van terminologie te controleren.

 

 

Mijn taalbron-doel combinaties

• Engels > Spaans

• Frans > Spaans

• Frans >< Spaans (Tevens beëdigde vertalingen)

• Nederlands > Spaans

 

 

Mijn specialisaties

Beëdigd vertaalster (Spaans><Frans), erkend door het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

• Beëdigd:: certificaten, aktes, diploma's, uitspraken, overeenkomsten;

• Technisch: handleidingen voor machines, instellingen, apparatuur;

• Educatieve materialen en hulpmiddelen: brochures en websites;

• Textiel/mode: brochures en documenten;

• Marketing: documenten, brochures en websites;

• Toerisme: brochures en websites;

• Medische;

 

Translation tools

Ik ben een ervaren gebruiker van de volgende programma’s:

 

• Word, Excel and Power Point;

• Frame Maker, PageMaker, InDesign ;

• TRADOS STUDIO 2011;

 

 

Tarieven

De tarieven varieren naar gelang het type van het project, de talencombinatie en de urgentie van de opdracht. Voor projecten bestaande uit grote hoeveelheden tekst zal een toepasselijke korting worden verstrekt. Aarzel niet om mij te contacteren indien u meer informatie wenst of om een offerte te ontvangen.