Tolkdiensten

 

Een goede interpretatie vereist naast kennis en ervaring ook uitstekende sociale vaardigheden om inzicht te krijgen in het publiek en de verbale als ook de non-verbale communicatie op te kunnen pikken. Alleen een getrainde en ervaren tolk is in staat om specifieke culturele concepten en toepasselijke uitdrukkingen succesvol en volledig om te zetten in een andere taal, om zo mogelijke misverstanden en ernstige onjuistheden te voorkomen.

 

Als gediplomeerd en ervaren tolk kan ik u helpen te communiceren op precies de juiste manier zoals u begrepen wenst te worden in het Spaans, Frans, Engels en Nederlands.

Mijn tolkdiensten omvatten:

 

• Simultaan tolken

• Liaison interpreteren

• Fluistertolken

• Consecutief tolken

 

Traduclass kan voldoen aan al uw tolkbehoeften:

 

• Beurzen en evenementen

• Vergaderingen

• Trainingen

 

Traduclass kan u ondersteunen in de volgende taal bron-doel combinaties:

 

• Nederlands >< Spaans

• Engels >< Spaans

• Frans >< Spaans

 

 

Tarieven

De tarieven varieren naar gelang het type van het project, de talencombinatie en de urgentie van de opdracht. Voor projecten bestaande uit grote hoeveelheden tekst zal een toepasselijke korting worden verstrekt. Aarzel niet om mij te contacteren indien u meer informatie wenst of om een offerte te ontvangen.